1. Danh mục Luật hết hiệu lực: Xem.

Vì lý do phải tuyên truyền về dịch Covid-19 nên các chương trình giảng dạy qua truyền hình sẽ được điều chỉnh trong các buổi chiều từ 13 giờ 30 qua giờ bắt đầu phát sóng mới là 13 giờ 50 trong tất cả các buổi (trễ hơn so với lịch thông báo dưới đây là 20 phút).

Thực hiện theo công văn của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa

Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và công văn của PGD&ĐT thành phố Biên Hòa v/v phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI LẬP TRÌNH GIẢ LẬP ROBOTICS 2019