Nhà trường đã có bằng tốt nghiệp THCS năm 2022.

Các em học sinh tốt nghiệp THCS năm 2022 mang theo CCCD đến trường để nhận bằng.