Trường THCS Long Bình thông báo Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức trường MN, TH, THCS thành phố Biên Hòa năm học 2022-2023 (Lần II).

Thí sinh có tên trong danh sách công nhận kết quả có mặt tại trường THCS Long Bình vào lúc 8h ngày 03/01/2023 để nhận thông báo công nhận kết quả và hướng dẫn các thủ tục theo qui định.