Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và công văn của PGD&ĐT thành phố Biên Hòa v/v phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai: Xem.

Công văn của PGD&ĐT thành phố Biên Hòa: Xem.