Học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Corona (Tuần 10)

(Từ 13 đến 19/04/2020)

 

Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Corona, Nhà trường đã thiết kế các nội dung học trực tuyến cho học sinh theo từng khối lớp và từng môn học dưới đây.

Các em học sinh bấm vào nội dung tương ứng với môn học và lớp học của mình để học tập.

 

Ngữ văn

Lớp 6

Lớp 7

Bài 1,

Bài 2.

Lớp 8

Bài 1

Bài 2

Bài 3.

Lớp 9

Địa lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Giáo dục công dân

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Toán Đại số

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Toán Hình học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tin

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lịch sử

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Tiếng Anh

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tiếng Anh

Lớp 6/1đến6/4

 Lớp 7/1;7/2

 Lớp 8/1

Lớp 9/1

Âm nhạc

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Mĩ thuật

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

-

 

Vật lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Công nghệ

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Hóa học

-

-

Lớp 8

Lớp 9

Bài 1Bài 2

Sinh học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Thể dục

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Tùy theo tình hình phòng, chống dịch Corona, Nhà trường sẽ thực hiện tiếp các nội dung học tập tiếp theo.

Trân trọng.