Học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Corona (Tuần 9)

 

Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Corona, Nhà trường đã thiết kế các nội dung học trực tuyến cho học sinh theo từng khối lớp và từng môn học dưới đây.

Các em học sinh bấm vào nội dung tương ứng với môn học và lớp học của mình để học tập.

 

1. Thứ Ba, 07/04/2020. Học các môn Văn, Địa, Giáo dục công dân.

Ngữ văn

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Bài 1Bài 2

Lớp 9

Địa lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Giáo dục công dân

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

2. Thứ Tư, 08/04/2020. Học các môn Toán, Tin, Sử.

Toán Đại số

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Toán Hình học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tin

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lịch sử

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

3. Thứ Năm, 09/04/2020. Học các môn Anh, Nhạc, Họa (Mĩ thuật).

Tiếng Anh

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tiếng Anh

Lớp 6/1đến6/4

 Lớp 7/1;7/2

 Lớp 8/1

Lớp 9/1

Âm nhạc

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Mĩ thuật

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

-

 

4. Thứ Sáu, 10/04/2020. Học các môn Lí, Công nghệ.

Vật lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Công nghệ

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

5. Thứ Bảy, 11/04/2020. Học các môn Hóa, Sinh, Thể dục.

Hóa học

-

-

Lớp 8

Lớp 9

Sinh học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Thể dục

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Tùy theo tình hình phòng, chống dịch Corona, Nhà trường sẽ thực hiện tiếp các nội dung học tập tiếp theo.

Trân trọng.