Danh sách do Nhà trường thực hiện dựa vào các căn cứ sau:

1. Các nguyện vọng 1, 2, 3 của học sinh đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh lớp 10.

2. Bảng kết quả điểm thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 các nguyện vọng 1, 2, 3 của các trường THPT năm 2018.