Trường THCS Long Bình công bố "Danh sách học sinh lớp 6 năm học 2020-2021" như sau: