Ôn tập trong thời gian phòng, chống dịch Corona

 

Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Corona, Nhà trường thiết kế các nội dung ôn tập cho học sinh theo từng khối lớp và từng môn học dưới đây. Các em học sinh bấm vào nội dung tương ứng với môn học và lớp học của mình để ôn tập.

 

1. Thứ Ba, 11/02/2020. Ôn tập các môn Văn, Địa, Giáo dục công dân.

Ngữ văn

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Địa lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Giáo dục công dân

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

2. Thứ Tư, 12/02/2020. Ôn tập các môn Toán, Tin, Sử.

Toán

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tin

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lịch sử

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

3. Thứ Năm, 13/02/2020. Ôn tập các môn Anh, Nhạc, Họa (Mĩ thuật).

Tiếng Anh

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tiếng Anh

Lớp 6/1đến6/4

Lớp 7/1;7/2

Lớp 8/1

Lớp 9/1

Tiếng Anh VMG

Lớp 6

 

 

   

   
 

Lớp 7

 

 
 

Lớp 8

   

Tiếng Anh VMG

Lớp 6/1đến6/4

 

 

 

 

Lớp 7/1;7/2

 

 

 

Lớp 8/1

   
  Lớp 9/1
   

Âm nhạc

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Mĩ thuật

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

-

 

4. Thứ Sáu, 14/02/2020. Ôn tập các môn Lí, Công nghệ.

Vật lý

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Công nghệ

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

5. Thứ Bảy, 15/02/2020. Ôn tập các môn Hóa, Sinh.

Hóa học

-

-

Lớp 8

Lớp 9

Sinh học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Tùy theo tình hình phòng, chống dịch Corona, Nhà trường sẽ thực hiện tiếp các nội dung ôn tập tiếp theo.

Trân trọng.