HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI LẬP TRÌNH GIẢ LẬP ROBOTICS 2019

 

Đã có tài khoản rồi thì bấm vào Đăng nhập hoặc vào gocoderz.com bấm vào LOGIN

 

Bấm vào đây >>> Video hướng dẫn Đăng ký và Thi

Vòng 1: Khởi động (Bootcamp): Từ 18/11/2019 đến 02/12/2019.

 (Bảng xếp hạng các trường và thời gian còn lại)

Các bước sau đây chỉ làm 1 lần. 

Đã có tài khoản rồi thì bấm vào Đăng nhập hoặc vào gocoderz.com bấm vào LOGIN

 

Bước 1. Bấm vào lớp mà mình đang học.

 

Lớp 6/1

Lớp 7/1

Lớp 8/1

Lớp 9/1

Lớp 6/2

Lớp 7/2

Lớp 8/2

Lớp 9/2

Lớp 6/3

Lớp 7/3

Lớp 8/3

Lớp 9/3

Lớp 6/4

Lớp 7/4

Lớp 8/4

Lớp 9/4

Lớp 6/5

Lớp 7/5

Lớp 8/5

Lớp 9/5

Lớp 6/6

Lớp 7/6

Lớp 8/6

Lớp 9/6

Lớp 6/7

Lớp 7/7

Lớp 8/7

Lớp 9/7

Lớp 6/8

Lớp 7/8

Lớp 8/8

Lớp 9/8

Lớp 6/9

Lớp 7/9

Lớp 8/9

Lớp 9/9

Lớp 6/10

Lớp 7/10

Lớp 8/10

Giáo viên

 

Bước 2. Nhập các thông tin rồi nhấn Next.

Bước 3. Nhập tuổi của em, tên bố hoặc tên mẹ, địa chỉ Email của bố hoặc của mẹ hoặc của em.

 

Bước 4. Bấm Start rồi bấm Next để thực hiện các nhiệm vụ (Mission)

Lưu ý: 03 nhiệm vụ đầu tiên chương trình có hướng dẫn rõ ràng, khi xem phải chú ý ghi nhớ các thao tác để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Chúc các em thực hiện tốt các nhiệm vụ.