Danh sách các Bài học Văn - Toán - Anh lớp 9 của Đài PTTH Đồng Nai

 

Nhà trường đã tổng hợp tất cả các bài học thuộc 3 môn Văn - Toán - Anh lớp 9 của Đài PTTH Đồng Nai trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 để các em học sinh dễ dàng theo dõi và học tập.

Các em hãy bấm vào danh sách phát nội dung tương ứng để xem.

 

Môn Ngữ văn: Danh sách phát.

 

Môn Toán: Danh sách phát.

 

Môn Tiếng Anh: Danh sách phát.

 

Tùy theo tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường sẽ cập nhật tiếp các nội dung học tập tiếp theo.

Trân trọng.