Quý thầy cô tải về và cài đặt theo thứ tự từ 1 đến 4

 

Link download các thành phần :

 

1. Phần mềm thiết kế bài giảng trên bảng tương tác ActivInspire : Tải về 

( key cài đặt : 0016-9678-5273-5594-5852 )

 

2. Chương trình điều khiển bảng tương tác ActivDriver : Tải về cho Win 32 bit - Tải về cho Win 64 bit

 

3. Chương trình điểu khiển máy chiếu vật thể ActiView : Tải về

 

4. Gói tài nguyên tiếng Việt Subjects_VNM : Tải về

 

Các video hướng dẫn sử dụng ActivInspire :

Nguồn: Internet - Youtube