Thực hiện công văn số 899/PGDĐT-PT ngày 22-11-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa V/v “Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018”,  trường THCS Long Bình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018, như sau:

Kết quả thi Nấu ăn 2017

- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25.
- Thí sinh xếp loại đạt nếu có đủ các điều kiện sau:
+ Điểm của mỗi kỹ năng Nghe, Nói phải từ 10 trở lên.
+ Tổng điểm của 2 kỹ năng Đọc và Viết phải từ 20 trở lên.
+ Tổng điểm theo thang điểm 10 phải từ 5 trở lên.

Điểm thi tuyển vào lớp 10 của học sinh trường THCS Long Bình