Hôm qua, ngày 12-11-2015, Tổ Văn Giáo dục công dân trường THCS Long Bình đã triển khai chuyên đề cấp trường: "Khuyến khích học sinh sử dụng PowerPoint để thuyết trình về từ ngữ địa phương Đồng Nai".

Ngày 12-11-2015, Chi bộ trường THCS Long Bình đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho ba đoàn viên ưu tú là: Cô Nguyễn Thị Thu, thầy Võ Đại Cường và cô Lã Thị Thảo.

Chi bộ Trường THCS Long Bình học tập và làm theo lời Bác