BUỔI SÁNG

Những biến động trong 4.000 năm từ thuở con Rồng, cháu Tiên, 18 vị vua Hùng đến các triều đại phong kiến Đinh, Lý, Trần, Lê... được tái hiện sinh động trong video của nhóm học sinh THPT Đức Trọng (Lâm Đồng).

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm địa phương. Ảnh: H.Dung

Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 sớm hơn

Sau 6 tháng theo lộ trình chuyển đổi, người có giấy phép lái xe bằng giấy không thực hiện việc đổi bằng sang vật liệu PET sẽ phải sát hạch lại lý thuyết.

Theo quy định tại khoản 15, Điều 1, Thông tư 38/2013/TT-BGTVT (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/3/2014), Giấy phép lái xe bằng giấy phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau: