Trường THCS Long Bình đã có thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

Ngày 28/07/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa đã duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Long Bình năm học 2016-2017, danh sách như sau:

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa đã có công văn số 355/PGDĐT-PT về việc hướng dẫn chiêu sinh lớp 1 và tuyển sinh lớp 6, năm học 2016 - 2017, nội dung công văn như sau: