Ngày 28/07/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa đã duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Long Bình năm học 2016-2017, danh sách như sau:

Trường THCS Long Bình đã có thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017, cụ thể như sau: