THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT

 

       Thực hiện Công văn số 146/PGDĐT-PT ngày 07/3/2017 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa V/v tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

       Trường THCS Long Bình triển khai thực hiện như sau:

  1. Thời gian thực hiện:

          - Ngày 20/3/2017 nhà trường thực hiện buổi tuyên truyền tại buổi sinh hoạt dưới cờ với sự tham dự của giáo viên và học sinh toàn trường.

- Nhà trường tổ chức thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện từ 13/3/2017 đến 25/3/2017; thực hiện tắt các thiết bị điện vào lúc 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2017

  1. Nội dung và hình thức:

2.1. Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Treo băng rôn tuyên truyền trong trường;

+ Thực hành tiết kiệm: tắt đèn và các thiết bị điện chưa thực sự cần thiết trong nhà trường và gia đình.

2.2 Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2017.

          - Nhà trường và gia đình cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện tắt đèn trong khoảng thời gian từ Từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2017;

- Vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tắt đèn trong thời gian trên.

          - Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2017 thiết thực, hiệu quả./.

2.3. Công cụ tuyên truyền:

- Sử dụng các phương tiện thông tin nhà trường, tuyên truyền trong tiết hoạt động tập thể, trang Website của trường…) tuyên truyền sự kiện thông qua tin, bài phát thanh măng non

- Tuyên truyền trực quan thông qua băng zon, khẩu hiệu…

2.4. Khẩu hiệu tuyên truyền:  Tắt đènBật tương lai”.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng chiến dịch trên.